Begeleiding

Bij bouwbegeleiding gaat het om de begeleiding van bouwprojecten in de breedste zin van het woord, van idee (planvorming) tot eindresultaat (oplevering en in gebruik name).

Dit kan bestaan uit:

 • haalbaarheidsonderzoek,
 • contacten met de overheid,
 • aanvragen vergunningen,
 • keuze van architect,
 • keuze in materialen en afwerkingen,
 • selectie van aannemers en installateurs,
 • wijze van prijsaanbieding aannemers en/of installateurs,
 • prijsonderhandelingen met aannemers en/of installateurs,
 • controle bouwkostencalculatie,
 • kostenbewaking bouw (meer- en minderwerk),
 • bewaking planning van de bouw,
 • kwaliteit controle tijdens de bouw,

U kunt zelf kiezen voor het totale pakket of één of meerdere onderdelen.

Dit kan tegen een vast vooraf overeengekomen prijs of op uurloon basis.

Contactgegevens

Leijten Bouwmanagement
REEK – UDEN

M (06) 23 40 26 58
E info@leijtenbouwmanagement.nl